Regisztráció ill. bejelentkezés nélkül is tudnak vásárolni! Jelenleg csak viszonteladóink részére biztosítunk regisztrációt.
Elfelejtetett jelszó esetén: Jelszóemlékeztető kérése
Amennyiben még nem küldte el kosarának tartalmát nekünk, akkor - a rendelési azonosító megjegyzésével - 5 napig van lehetősége a lezáratlan kosarához visszatérni. Korábbi kosarát itt tudja betölteni.
Rendelés betöltése
https://m.mofaker.hu
Motor, robogó és kerékpár alkatrészek, felszerelés, gumiáru kis- és nagykereskedés
Nincs semmi a kosárban.
Általános szerződési feltételek

A MO-FA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

székhelye: 6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 31.,

képviselője: Kiss József ügyvezető,

elektronikus levelezési címe: info@mofaker.hu,

WEB címe: www.mofaker.hu,

cégbejegyző bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága,

cégjegyzékszáma: 03-09-112163,

adószáma: 13413093-2-03,

tevékenységként gépjárműalkatrész kereskedelemmel foglalkozó társaság. A MO-FA-KER Kft. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

1. Tárgyi hatály

1.1. A MO-FA-KER Kft. szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a MO-FA-KER Kft. által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Jelen Általános szerződési feltételek - a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a MO-FA-KER Kft. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

1.3. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a MO-FA-KER Kft. a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

2. Vevőkör

2.1. A MO-FA-KER Kft. az általa forgalmazott termékek kereskedelmével foglakozó gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat (továbbiakban: Viszonteladó), valamint végfelhasználónak minősülő egyéb személyeket (továbbiakban: Fogyasztó) szolgál ki (a Viszonteladó és a Fogyasztó együtt a továbbiakban: Vevő).

2.2. A Viszonteladó a feltételnek megfelelést társasági szerződéssel / cégkivonattal köteles igazolni. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert a MO-FA-KER Kft. viszonteladói adatbázisában rögzítse.

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

3.1. A MO-FA-KER Kft. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.

3.2. A MO-FA-KER Kft. a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag a Vevő részére beszerzendő termékekre azonban csak írásban fogad el megrendelést.

3.3. A MO-FA-KER Kft. a fogyasztóknak történő értékesítés során bruttó 5.000 Ft egyedi vásárlási érték alatt nem fogad el megrendelést futárpostával történő kiszállításra. A MO-FA-KER Kft. e feltétel változtatásának jogát fenntartja.

3.4. MO-FA-KER Kft. megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat - a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket - MO-FA-KER Kft. jogosult áthárítani a Vevőre. Amennyiben a beszállító a MO-FA-KER Kft. lemondását nem fogadja el, Vevő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

3.5. A szerződés a MO-FA-KER Kft. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Vevő általi átvétellel jön létre.

3.6. A megrendeléseket a MO-FA-KER Kft. az aktuális raktárkészletének függvényében teljesíti. A nem teljesíthető tételeket a MO-FA-KER Kft. csak a Vevő kifejezett kérésére tartja nyilván, egyéb esetben törli nyilvántartásából.

3.7. A MO-FA-KER Kft. fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek futárpostai szállítását korlátozza ill. megtagadja, amennyiben ez a termék biztonságát veszélyeztetné.

3.8. A MO-FA-KER Kft. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. A Vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a MO-FA-KER Kft. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a MO-FA-KER Kft. a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, a Vevő további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

3.9. Az interneten leadott rendelések esetében a MO-FA-KER Kft., amennyiben a Vevő a kiszállítást futárszolgálattal kéri, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a csomag legkésőbb a rendelés leadását követő 4. munkanapon feladásra kerüljön.

3.10. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek - a MO-FA-KER Kft. üzlete.

3.11. A Vevő köteles átvételkor a terméket tételesen ellenőrizni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a MO-FA-KER Kft.-nek nem áll módjában elfogadni.

4. Árak

4.1. A MO-FA-KER Kft. az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

4.2. A MO-FA-KER Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően - különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében - költségnövekedés lép fel a MO-FA-KER Kft.-nél. Ezt a Vevő kérésére igazolni kell.

4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén MO-FA-KER Kft. egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat a Vevő részére.

5. Fizetési feltételek

5.1. A számla vagy nyugta kiállítása a szállításkor illetve az áru átadásakor történik. A kifizetések nyugta esetén azonnal, számla esetén pedig a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a MO-FA-KER Kft. a szükséghez képest helyesbítő számlát állít ki.

5.3. Átutalásos fizetésre csak az a Viszonteladó jogosult, akit a MO-FA-KER Kft. a rendelkezésére álló kereskedelmi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a MO-FA-KER Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.5. A fizetési feltételek megszegése esetén a MO-FA-KER Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.

6. Jótállás, szavatosság

6.1.A MO-FA-KER Kft. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a MO-FA-KER Kft. üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Vevő kötelessége.

7. Tulajdonjog fenntartása

7.1. A szerződésben szereplő termék a MO-FA-KER Kft. tulajdonát képezi a Viszonteladóval szemben fennálló követelések teljesítéséig.

7.2. Viszonteladó köteles tűrni a MO-FA-KER Kft. fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a MO-FA-KER Kft. tulajdonában maradnak, ezeket a Vevő csak a MO-FA-KER Kft. által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését a Vevő köteles megtéríteni a MO-FA-KER Kft. részére.

8. Elektronikus kereskedelem

8.1. A MO-FA-KER Kft. és a Viszonteladó közötti elektronikus kereskedelem során a Viszonteladó nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

8.2. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a MO-FA-KER Kft. számítógépes rendszere. A MO-FA-KER Kft. csak - az ok megjelölése mellett - a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést a Vevő részére.

9. Adatkezelés

9.1. A MO-FA-KER Kft. a Vevő/Viszonteladó azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Vevő/Viszonteladó adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

9.2. A Vevő/Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a MO-FA-KER Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Viszonteladó azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

9.3. Viszonteladó hozzájárul ahhoz, hogy a MO-FA-KER Kft. a WEB rendszerének Viszonteladók pontjában a Viszonteladó alábbi adatait megjelentesse: Név, Cím, Telefon, E-mail, Forgalmazott termékek. A Viszonteladó azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a közzétételt megtiltó nyilatkozatot tenni a MO-FA-KER Kft. címére megküldve.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A MO-FA-KER Kft. ezen Általános szerződési feltételeket Vevői számára mind írott, mind elektronikus formában a www.mofaker.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

10.2. A Vevő bármely termék - akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a MO-FA-KER Kft. Általános szerződési feltételeit.

10.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

10.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

10.5. A szerződés teljesítésének és a bírói illetékességnek a helye Kecskemét.

11. Fogyasztókra vonatkozó elállási/felmondási jog

11.1. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

11.2. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

11.3. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: MO-FA-KER Kft. 6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 31. Tel: 78/480-235 Fax: 78/481-179 E-mail: info@mofaker.hu. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

11.4. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12. A fogyasztókra vonatkozó elállás/felmondás joghatásai

12.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.2. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

12.3. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

12.4. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Letöltés: elallasi_felmondasi_nyilatkozatminta.doc

 

Soltvadkert, 2015. január

© MO-FA-KER Kft. 2004 - 2023. Webmester: gabor.kiss@mofaker.hu